Схема аналізу уроку контрольної роботи учителя

схема аналізу уроку контрольної роботи учителя
Роблять деякі виправлення 14.32 Висновки і пропозиції Позитивні сторони уроку Недоліки в ході і змісті уроку Рекомендації щодо поліпшення навчально-виховної роботи на уроці Добре, що вчителька організовує фізкультурні паузи. Уже дещо стомилися, вчителька залишається сама по цей бік психологічного бар’єру. Психологічний аналіз, здійснюваний учителем або шкільним психологом, розуміється нами, перш за все як виявлення психічних станів учня на уроці. У зв’язку з цим, пропонується кілька можливих схем аналізу, доповнених відповідної інтерпретацією.


Навчання учнів володінню методами самостійної навчальної роботи як інструментом пізнання — важливе завдання школи з формування особистості, підготовки її до самостійної активної діяльності. Треба цей прийом показати вчителям на відкритих уроках і надалі зробити його правилом у роботі всіх учителів Предмет, клас, учитель, кількість учнів, тема уроку, мста відвідування та ін. Подаємо приклад окремих фрагментів повного аналізу відвіданого й законспектованого уроку. 1. Організація учнів на навчальну діяльність була забезпечена добре. Навчання буде розвивальним лише за умови, що воно вносить зміни в структуру особистості. 2.2. Зміни в структурі особистості відбуваються лише в тому випадку, коли учень діє завдяки внутрішнім мотивам. Зразки запитань до аналізу техніки ведення уроку • Яка дисципліна на уроці й чому?

Так, вони досить вправно виконували завдання за картками, з переносної дошки. У процесі такої роботи вони не задають додаткових запитань. Це свідчить, що приділяється належна увага навчанню учнів володінню методами навчальної роботи. Характер засобів, що забезпечували розв’язання поставлених завдань; рівень організації діяльності та поведінки учнів на уроці; ефективність реалізації дидактичних принципів навчання. Методологічний—вивчення діяльності вчителя та учнів, їхньої взаємодії в основних структурних компонентах уроку.

Похожие записи: